Email

biuro@centrumtechniczne.com.pl

Kontakt

+48 17 583 16 73

Regeneracja Zaworów EGR

Zawór EGR

to element układu recyrkulacji spalin w silnikach spalinowych. Pozwala na zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) oraz przyspieszenie procesu spalania. Oto kilka kluczowych informacji na temat zaworu EGR:

1. Cel działania: Zawór EGR ma za zadanie obniżenie zawartości tlenu w powietrzu dostarczanym do komory spalania. Dzięki temu można zmniejszyć temperaturę spalania oraz ograniczyć emisję szkodliwych substancji w spalinach.

2. Mechanizm działania: W silnikach wyposażonych w zawór EGR, układ wydechowy i dolotowy są połączone wąskim przewodem. Zawór EGR decyduje, czy spaliny mają trafić do dolotu, kiedy to ma nastąpić i jak długo trwać. Nowoczesne zawory EGR otwierają się płynnie, regulując dokładnie porcję spalin, która ma trafić do komory spalania.

3. Warunki otwarcia: Zawór EGR otwiera się tylko w określonych warunkach, zależnych od sterownika pracy silnika. Przy niskich i średnich obrotach, zwłaszcza w średnim zakresie obrotów, porcja spalin wraca do silnika. W nowszych silnikach stosuje się także chłodnicę EGR, która schładza spaliny przed ich przepływem przez zawór

Regeneracja zaworów EGR

jest procesem, który ma na celu przywrócenie pełnej sprawności tych zaworów w silnikach spalinowych. Oto kilka kluczowych kroków związanych z regeneracją:

  1. Demontaż i oczyszczenie: Pierwszym krokiem jest demontaż zaworu EGR z silnika. Następnie przeprowadza się dokładne czyszczenie. Zawory EGR często osadzają się sadzą, olejem lub innymi zanieczyszczeniami, co może wpłynąć na ich działanie.

  2. Wymiana uszkodzonych elementów: Jeśli zawór EGR jest uszkodzony, konieczna jest jego naprawa lub wymiana. Często wymienia się również uszczelki, łożyska i inne elementy.

  3. Sprawdzenie działania: Po oczyszczeniu i ewentualnej naprawie zaworu EGR, przeprowadza się testy, aby upewnić się, że działa poprawnie. Zawór powinien otwierać się i zamykać w odpowiednich momentach, aby umożliwić recyrkulację spalin.

  4. Montaż i kalibracja: Po dokładnym przeglądzie i naprawie, zawór EGR montuje się z powrotem na silniku. Następnie przeprowadza się kalibrację, aby dostosować pracę zaworu do parametrów silnika.

  5. Testy końcowe: Ostatnim etapem jest przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że zawór EGR działa prawidłowo i nie wpływa negatywnie na pracę silnika.